به خاطر بعضی توصیه‌ها در زمینه رژیم غذایی، گاهی مواقع     فکر می‌‌کنید کاهش وزن خیلی مشکل و پیچیده است، اما این طور نیست. برنامه های غذایی که باید بنویسید، بر چسب های غذایی که باید بخوانید، پروتئین، چربی، کربوهیدرات‌هایی که باید به سبد غذایی خود اضافه کنید، همه این کارها به راحتی قابل عمل می‌‌باشند. از این رو با انجام چند تاکتیک زیر می‌‌توانید به راحتی وزن کم کنید. به زودی رژیم غذایی شما راه درست خوردن شما خواهد شد.
1- همیشه .....